ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι Εκπαιδευτικοί Ορίζοντες ξεκινούν μαθήματα προετοιμασίας για τις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Η έγκαιρη προετοιμασία βοηθά τα παιδιά να εμπεδώσουν εξ ολοκλήρου την ύλη, να καλύψουν σταδιακά τα κενά τους, χωρίς να υπερφορτώνονται στις παραμονές των εξετάσεων.

Η προετοιμασία αφορά μαθήματα όλων των τάξεων γυμνασίου-λυκείου και έχει διάρκεια δύο μήνες με έναρξη από 1η Απριλίου (9 εβδομάδες).Στα μαθήματα αυτά εντοπίζουμε τις αδυναμίες του κάθε παιδιού, με σκοπό τη βελτίωσή τους, καθώς και την αποτελεσματικότερη απόδοση του παιδιού στις εξετάσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας!