Στα μαθήματα δημιουργικής γραφής οι μαθητές  διευρύνουν τη φαντασία τους, μαθαίνουν να δομούν τη σκέψη τους και να τη διατυπώνουν στο χαρτί, βελτιώνουν τη γλωσσική τους έκφραση, ενώ ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με το βιβλίο.

Το πιο σημαντικό είναι πως οι μαθητές καλλιεργούν  την αυτοπεποίθησή τους.  Διαβάζουν τα κείμενά τους μπροστά στους συμμαθητές  τους, σχολιάζουν άλλα γραπτά και μαθαίνουν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.

Στη διάρκεια του έτους εξετάζονται τα ακόλουθα είδη γραφής: διήγημα, παραμύθι, ποίημα, τραγούδι, μυθιστόρημα (για μεγαλύτερες ηλικίες).

Scroll to top