Οι Εκπαιδευτικοί Ορίζοντες προσφέρουν υποστήριξη σε φοιτητές τόσο δια ζώσης όσο και online. Η υποστήριξη αφορά μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών, φιλολογικά ή εν γένει θεωρητικά.
Συγκεκριμένα, παρέχουμε τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθοδήγησης και διεκπεραίωσης των μαθημάτων αυτών.