ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

Οι Εκπαιδευτικοί Ορίζοντες προσφέρουν καθημερινή μελέτη για τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου.

Με τη σχολική μελέτη τα παιδιά προετοιμάζονται καθημερινά για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζουν, καλύπτουν τα κενά τους και εμπεδώνουν τις γνώσεις τους χωρίς κόπο. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν ελεύθερο χρόνο για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Η διδασκαλία γίνεται από εμάς και διαμορφώνεται σε προσωπικό επίπεδο για το κάθε παιδί! Εντοπίζουμε τις αδυναμίες του και φροντίζουμε να τις καλύψουμε με τον πιο κατάλληλα προσαρμοσμένο τρόπο αποκλειστικά στις ανάγκες του.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή, ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη διαχείριση του κάθε παιδιού ξεχωστά και να ελέγχεται ο χρόνος για την ολοκλήρωση του διαβάσματός του.

Έτσι, το σύστημά μας προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να οργανώνονται και να είναι επιμελή τόσο στο σχολείο όσο και στον τρόπο ζωής τους.