Οι Εκπαιδευτικοί Ορίζοντες προσφέρουν ενίσχυση σε μαθητές που παρουσιάζουν αδυναμίες στον γραπτό λόγο και στην ορθογραφία τους.

Μέσα από τα εξειδικευμένα μαθήματα, τα παιδιά μαθαίνουν με ευχάριστο και πρακτικό τρόπο να χρησιμοποιούν τους κανόνες της ορθής γραφής, καθώς και μεθόδους που απαιτούνται για την ευρύτερη χρήση της.

Ακόμα, δίνεται βάση σε κανόνες γραμματικής και σύνταξης, ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο κατά τη χρήση του.

Στόχος μας είναι το παιδί να κατακτήσει το σύστημα της γλώσσας, ώστε να καταφέρει να εφαρμόσει τη γνώση του στο κείμενο. Παράλληλα, η οργανωμένη εκμάθηση της ορθογραφίας διευκολύνει το παιδί στην ανάγνωση, όπως επίσης του δημιουργεί το ερέθισμα για αυτοδιόρθωση.