Σε εμάς θα βρείτε:
• Επαγγελματισμό και πείρα στο αντικείμενο
• Ειλικρινές ενδιαφέρον για τον μαθητή
• Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό υψηλού περιεχομένου
• Συνεχή επικοινωνία με τους γονείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• Μικρά τμήματα διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων
• Ιδιαίτερα μαθήματα

ΛΥΚΕΙΟ
• Μικρά τμήματα διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων
• Ιδιαίτερα μαθήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
• Ολοκληρωμένη προετοιμασία σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών
• Έκθεση-Λογοτεχνία για κάθε ομάδα προσανατολισμού

Για όλες τις επιλογές υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των μαθημάτων στον χώρο μας ή και διαδικτυακά.

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας!